Workshops om breinkennis in de praktijk te brengenbrein

Word zelf olifantenfluisteraar: Introductie in breinkennis, framen en primen.

Leer over het intuïtieve brein en stop met overtuigen en start met beïnvloeden.

Ons brein is grotendeels olifant: Onbewust, intuïtief, betekeniszoekend, verhalend. Onze ratio, de berijder, is slechts de perschef van de olifant: Hij legt uit wat de olifant net gedaan heeft en verzint daar goede redenen bij.
Wie echt invloed heeft richt zich op de olifant en niet op de berijder. Leer van de adviseurs van de Amerikaanse presidenten.

Een workshop over breinkennis, framen en primen.

Artikel Domeinschrift

Brein workshops iris de veer

Olifanten fluisteren: Wat is het verhaal dat daadwerkelijk verandering brengt.

Paradoxaal is dat ambtenaren deskundig en onpartijdig moeten zijn én politiek moeten kunnen denken om hun rol voor het bestuur goed te  vervullen. Ze moeten framen en primen. Minder rationeel, minder vanuit de inhoud, meer verhalend en gericht het intuïtieve brein is effectiever. Wat de ander hoort, is belangrijker dan wat jij zegt, wat de ander voelt is belangrijker dan wat hij denkt. Wat is het verhaal dat verandering dat daadwerkelijk brengt? Hoe nudge je, oefen je invloed uit op het onbewuste, intuitïeve brein van de burger? Wat is daarbij geoorloofd, wanneer wordt het manipulatie.

Artikel Domeinschrift

brein workshops iris de veer

Ons feilbare brein: Fouten vermijden, valkuilen omzeilen.

Onze ratio laat zich gemakkelijk foppen zeker als het gaat om cijfers, percentages en kansen. In overheidsland wordt je geacht veel rationele afwegingen te maken op basis van cijfermateriaal, vaak over geld, veel geld. We denken dat we daar aardig goed in zijn, maar uit breinonderzoek blijkt dat ons intuïtieve irrationele brein ons voortdurend ongemerkt poetsen bakt. We maken grote fouten en we leren er niets van.  Leer hoe u uw ratio en die van anderen wakker houdt en messcherp aan het werk zet. Leer denkfouten herkennen en voorkomen en neem aantoonbaar betere beslissingen.

Artikel Domeinschrift


brein workshops iris de veer

Sjoemelen én verleiden. Hoe voorkom je bedrog.

We zijn allemaal geneigd tot sjoemelen (al noemen we dat bij onszelf niet zo). We zijn ook nog eens behendig in het sussen van ons geweten. Hoe zorgt u dat uzelf, uw medewerkers en uw cliënten en burgers de verleiding kunnen weerstaan? Hoe houd u ze scherp en op het rechte pad? Leer over verbazingwekkend simpele methodes en leer hoe hardnekkig we zijn in ons geloof in dingen die echt niet helpen. Hoe verleid u wel de mensen om u heen moeiteloos tot goed gedrag?

Brein blog: boeven en/of engelen?

brein workshops iris de veer

Managen met het brein: Voorkom sociale pijn en motiveer via genot.

Helaas weten de meeste managers meer van de inhoud, dan van mensen. Hoe werkt het brein van uw medewerkers (en dat van uzelf)? Hoe vormt u onbewust uw brein en dat van de mensen om u heen? Wie gelooft in veranderen kan veranderen, wie er niet in gelooft kan zelf niet veranderen, en zijn medewerkers ook niet. Hoe werkt leren in een sociale omgeving?

Onbewust kunt u uw medewerkers de stuipen op het lijf jagen en hun brein op non-actief zetten. Leer het model van Rock over het vermijden van sociale pijn en het inzetten van de sleutels om mensen te motiveren. Stop feedback en leer feed-forward. Vergroot je effectiviteit als manager.

Brein blog: Knuffelmanagement

Brein workshopsBrein workshops

Het is maar hoe je het ziet: Liefdesverdriet of machtshonger.

Deze workshop kan afhankelijk van de gewenste diepgang in of dagdelen worden verzorgd.

Je ziet het pas als je het door hebt. Wie door de machtsbril om zich heen kijkt, ziet de liefde niet. Wie de relatiebril op heeft, heeft geen oog voor machtsverhoudingen. Maak kennis met twee fundamenteel verschillende manieren van kijken in organisaties, en leer ze hanteren. Wat is uw favoriete perspectief, wat dat van uw collega’s? Hoe kijken uw ondergeschikten en collega’s naar u en hoe komt u daar achter.

Leer, spelend en kijkend naar films,  meer over uw gedrag en dat van uw omgeving en ontwikkel effectievere interventies.

Artikel Domeinschrift
Brein blog:”Je plek kennen”.

Foto’s: Iris de Veer
Titel: Communicatie (2013)

brein workshops

“Wie dit denkt is gek.” Omgaan met waarden en politiek.

Overheidswerk is conflicten hanteerbaar maken, vergeet oplossen. Conflicten gaan over (vermeende) belangen- en waardentegenstellingen. Je wilt dat “de ander” gaat denken en voelen zoals jij, en zijn malle ideeën laat varen, of nu eindelijk eens “de objectieve waarheid” accepteert. Ai, wie denkt dat dit gaat lukken is, of wordt, gek.

Leer over de diepe verankering van morele waarden in het brein. Leer daarmee je politieke bazen, je tegenstrevers en je burgers begrijpen. Leer effectief de spanning van tegenpolen te hanteren. Hoe stap je uit het overtuigen en in de dialoog? Hoe vind je gemeenschappelijke gronden, stap je in de werkelijkheidsbeleving van de ander, hoe vorm je tijdelijk werkbare allianties en coalities?

Van gelijk hebben naar gelijk krijgen.

Brein blog: “Stemmen zoals je geboren bent?”